Epilepsie
 

Inhoud:

 
 

Inleiding:

Epilepsie is een bijkomend probleem bij de meeste neuronale migratiestoornissen. Aangezien epilepsie goed en uitgebreid beschreven staat zullen we hier verder niet al te diep op ingaan en willen we u door verwijzen naar: www.epilepsie.nl

 
 

Wat is epilepsie?

Epilepsie wordt ook wel de "vallende ziekte" genoemd. Epilepsie is een reeks van stoornissen van uiteenlopende aard, die gemeen hebben dat zij in aanvallen verlopen. Een epileptische aanval wordt veroorzaakt doordat er in de hersenen "kortsluiting" plaatsvind. In een keer komen er teveel zenuwcellen gelijktijdig in actie. Dit vind spontaan plaats, maar kan ook door externe factoren plaatsvinden. B.v. snel knipperend licht (stroboscoop effect). De aanvallen variëren in soort en intensieteit, maar de 4 meest voorkomende aanvallen zijn:

  • grote aanval (grand mal)
  • kleine aanval
  • complexe partiële aanval
  • eenvoudige partiële aanval

[naar boven]

 
 

Grote aanval:

Een grote aanval wordt ook wel een grand mal of gegeneraliseerde tonische-klonische aanval. Bij dit type aanval treed stijfkramp (lijkt op spasme) op, in combinatie met ritmisch schokken van de ledematen. Men verliest tijdelijk het bewustzijn. Een grote aanval kan worden vooraf gegaan door een reeks verschijnselen die de patiënt of zijn omgeving waarschuwen voor een komende aanval. Dit zijn b.v. kortdurende trekkingen van spiergroepen. Vlak voor de aanval doet zich bij 50% van de patiënten een aura in de vorm voor van een vaag onbestemd gevoel in het hoofd of bovenbuik, maar ook gehoor-, gezichts-, smaak- of reuksensaties. Kort daarna begint de aanval met plotseling bewustzijnsverlies, waarbij de persoon kan neervallen. Hierna begint de tonische fase, welke gekenmerkt wordt door een spastische toestand van de willkeurige spieren. Daarna begint de klonische fase aan, welke gekenmerkt wordt door ritmische samentrekkingen van de spieren van romp en ledematen. Na een aanval komt de persoon weer tot bewustzijn, meestal kunnen ze zich niks of weinig herinneren, en door de heftigheid van de aanval vallen ze meestal snel daarna in slaap.

Kleine aanval:

Een kleine aanval wordt ook wel absance genoemd. Tijdens een kleine aanval daalt gedurende enkele seconden het bewustzijn. Deze aanvallen doen zich zonder voorboden voor. De frequentie is wisselend en neemt meestal in de loop der jaren af. Een kleine aanval kan ook meedere keren kort na elkaar voorkomen.

Complexe partiële aanval:

Bij dit type aanval treed er een daling van het bewustzijn op, samen met onwillekeurige handelingen als smakken en wrijven.

Eenvoudige partiële aanval:

Bij dit type aanval is het bewustzijn niet gestoord. Enkele symptomen kunnen zijn het schokken van spieren en tintelingen in het lichaam.

Status epilepticus:

Dit is niet zozeer een type aanval, maar het betekend dat de patient als het ware niet meer uit de aanval kan komen. Dit is een zeer langdurige aanval en wordt vaak afgebroken door toediening via een injectie met het middel Epanutin (fenytoïne).

[naar boven]

 
 
 
 
startpagina ---> verwante onderwerpen ---> epilepsie